પ્રતિબંધ / નેધરલેન્ડમાં લોકડાઉનનો ઉગ્ર વિરોધઃ ડચ પ્રજાને કોવિડ પ્રતિબંધાત્મક નિયમો નથી આવી રહ્યા માફક

Netherlands Covid lockdown Dutch people protest Omicron variant

નેધરલેન્ડમાં કોરોનાના પ્રસાર વિરુદ્ધ સરકારે લોકડાઉન સહિત અનેક પ્રકારના પ્રતિબંધો મૂકી દીધા છે. પરંતુ ડચ પ્રજાને કોવિડ પ્રતિબંધાત્મક નિયમો માફક આવી રહ્યા નથી. ત્યારે નેધરલેન્ડમાં ડચપ્રજાજનો દ્વારા લોકડાઉનના વિરોધનું કેવું છે વી ફેક્ટર...

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ