ચોંકાવનારું / દેશનાં કેટલાક ભાગમાં પુરુષો કરતાં પણ મહિલાઓનાં સેકસ પાર્ટનર્સ વધારે: નેશનલ ફેમિલી હેલ્થ સર્વે 

national family health survey says women have more sex partners than men

દેશમાં1.1 લાખ મહિલાઓ અને 1 લાખ જેટલા પુરુષોમાં નેશનલ ફેમિલી હેલ્થ સર્વે કરવામાં આવ્યો હતો. જેમાં કેટલાક ચોંકાવનારા તારણો બહાર આવ્યા હતા.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ