સંશોધન / કચ્છમાં માતાના મઢ વિસ્તારમાં મળ્યું એવું કે હવે NASA અને ISRO ના વૈજ્ઞાનિકો કરશે સંશોધન, જાણો શું છે ખાસ 

NASA scientists to come to Kutch for research on surfaces like Mars

કચ્છમાં મંગળ ગ્રહ જેવી સપાટી પર સંશોધન થશે ફરી એકવાર દેશ અને દુનિયાના વૈજ્ઞાનિકો ગુજરાતમાં માતાના મઢ વિસ્તારમાં આવશે અને ભૌગોલિક વિસ્તાર પર સંશોધન કરશે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ