જોબ્સ / ભારતીય રિઝર્વ બેંકમાં છે 800થી વધારે નોકરીઓ, ફટાફટ કરો એપ્લાય અને જાણી લો લાયકાત

more than 800 jobs in rbi golden opportunity for tenth pass apply immediately

RBIએ ઓફિસ અટેન્ડેન્ટના પદ માટે ઓનલાઈન અરજીઓ માંગી છે. દસમું ધોરણ પાસ કરેલા માટે 800થી વધારે વેકેન્સી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ