લાભ / કેન્દ્ર સરકારનું મોટુ એલાન : દેશના લાખો ખેડૂતોના ખાતામાં ટ્રાંસફર થશે ઓનલાઇન રકમ

Money will be transferred to the accounts of millions of farmers in the country online

કેન્દ્ર સરકાર ખેડૂતો માટે નવી યોજના લઇને આવી રહી છે જેમાં વચોટીયા લોકો પૈસા નહી ખાઇ શકે અને સીધા ખેડૂતોના ખાતામાં જ પૈસા જમા થશે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ