બિઝનેસ / 92 વર્ષની ઉંમરમાં પાંચમી વખત લગ્ન કરવા જઈ રહ્યો છે આ અબજપતિ બિઝનેસમેન, 66 વર્ષની મહિલા સાથે સગાઈની કરી જાહેરાત

media mogal rupert murdoch to marry for 5th time at age of 92 with 66 years old ann lesley smith

મીડિયા ટાઈકૂન રૂપર્ટ મર્ડોક હવે પાંચમી વખત લગ્ન કરવા તૈયાર છે. તેમણે સગાઈની જાહેરાત કરી છે. આ વખતે તે 66 વર્ષની મહિલાની સાથે લગ્ન કરશે. બન્નેએ પોતાના રિલેશનને લઈને નિવેદન જાહેર કર્યા છે. મર્ડોકે જણાવ્યું કે તે પ્રપોઝ કરતી વખતે કેટલા ગભરાયેલા હતા. 

પાંચમી વખત લગ્ન કરશે રૂપર્ટ મર્ડોક 66 વર્ષની મહિલા સાથે કરશે લગ્ન  કરી સગાઈની જાહેરાત  મીડિયા ટાઈકૂન રૂપર્ટ મર્ડોકે 5મી વખત લગ્ન કરવાની જાહેરાત કરી છે. પોતાના જ પાર્ટનર એન લેસલી સ્મિથ સાથે તેમણે સગાઈની જાહેરાત કરી છે. લેસલી પોલીસ અધિકારીઓના કાઉન્સલિંગનું કામ...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ