ખુલાસો / 'બાગેશ્વર બાબાને કહીશ 'મન કી બાત', ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી સાથે લગ્ન કરવા પદયાત્રા પર નીકળી MBBSની વિદ્યાર્થીની

mbbs student gils announce she want to marrie pandit dhirendra shastri

MBBS Student Want To Marrie Pandit Dhirendra Shastri: બાગેશ્વર ધામના ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી સાથે એક MBBS વિદ્યાર્થીની લગ્ન કરવા માંગે છે. તેણે કોઈ ખુલાસા અંગે પણ વાત કરી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ