તકેદારી / ભારે વરસાદના કારણે ગુજરાતમાં આજે અનેક ટ્રેનો રદ્દ, ST બસના પણ અનેક રૂટ બંધ, જુઓ આખું લિસ્ટ

 Many trains canceled in Gujarat today due to heavy rains in the state,

ગુજરાતમાં ભારે વરસાદના કારણે વડોદરા મંડળ દ્વારા ડભોઈ અને એક્તા નગર સ્ટેશનો વચ્ચે રેલવે ટ્રેક ખરાબ થઈ જતાં કેટલી ટ્રેનો રદ્દ તો કેટલીક ટ્રેનોને આંશિકરૂપથી કેન્સલ કરાઈ છે 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ