ખુલાસો / અઠવાડિયામાં 11,947 કુપોષિત બાળકો નોંધાતા રાજ્ય સરકાર ચિંતિત

Malnourished Vijay rupani Gandhinagar Camp children

ગુજરાતમાં કુપોષિત બાળકોના વધતાં પ્રમાણ માટે સરકાર ચિંતિત છે. કુપોષણ અંગે મહિલા શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ શિબિરમાં મુખ્યમંત્રી રૂપાણી ઉપસ્થિત રહ્યાં હતાં. અને  મહિલાઓ સાથે સંવાદ કર્યો હતો. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ