ઉપાય / પગની ફાટેલ એડીને કરો સુંદર, આ ઘરગથ્થું ઉપાયથી કરો પેડીક્યોર

make cracked heels soft in winter remove dryness of feet by doing pedicure

ફાટેલી પગના તળિયાની સમસ્યા ખૂબ જ સામાન્ય છે. તેનાથી પગની સુંદરતા તો ઓછી થાય જ છે, સાથે સાથે દુખાવો પણ થાય છે. આ માટે તમારે મોંઘી ક્રીમની જરૂર નહીં પડે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ