મહામંથન / અમદાવાદ આગ દુર્ઘટના, લોકોના જીવ લેવાનો પરવાનો કોણ આપે છે?

અમદાવાદ આગ દુર્ઘટના, લોકોના જીવ લેવાનો પરવાનો કોણ આપે છે?

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ