જ્યોતિષ વિજ્ઞાન / ચંદ્રગ્રહણના કારણે દિવસમાં સૂતક: સૂર્યને જળ અર્પણ કરવું વર્જિત, જાણો દેવ-દિવાળીના દિવડાં ક્યારે પ્રગટાવવા

lunar eclipse 2022 time and date and chandra grahan sutak

8 નવેમ્બરે વર્ષનુ છેલ્લુ ચંદ્ર ગ્રહણ થઇ રહ્યું છે. ભારતની પૂર્વ દિશાના શહેરોમાં પૂર્ણ ચંદ્ર ગ્રહણ અને બાકી શહેરોમાં આંશિક ચંદ્ર ગ્રહણ દેખાશે. ગ્રહણની શરૂઆત બપોરે 2.38 વાગ્યે હશે અને સાંજે 4.23થી ઈટાનગરમાં ચંદ્રોદયની સાથે ગ્રહણ જોવા મળશે.

Loading...