ન્યાયની માંગ / LRD વિવાદ: બનાસકાંઠામાં યુવાનની સરકાર દ્વારા અન્યાયને લઇ ઈચ્છામૃત્યુની માંગ

LRD recruitment banaskantha man demeaned Desire to die

LRD ભરતીમાં એક વધુ વિવાદ અને વિરોધ સામે આવ્યો છે. બનાસકાંઠામાં પુરૂષ ઉમેદવાર દ્વારા આ મામલે ઈચ્છા મૃત્યુની માંગ કરવામાં આવી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ