રોવાનો વારો / સરકાર મદદ કરો: બટેટા પકવતા ખેડૂતો પાયમાલ, ભાવ તળિયે બેસતા દયનીય સ્થિતિ,સરકારી સહાયની આશ

 Low potato prices, huge losses to farmers, demand for government assistance

બટેટાના પાકમાં ખેડૂતોને રોવાનો વારો આવ્યો, કોલ્ડ સ્ટોરેજ અને ટ્રાન્સપોર્ટેશનના ભાડા જેટલો પણ ભાવ ન મળતા મોટી નુકસાની

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ