પ્રેમાંધ યુવતીઓ ચેતે / દેશમાં ઓછા નથી આફતાબ ! લિવ ઈન પાર્ટનરની કતલના સાત એવા કિસ્સા જે તમારા રુવાંડા ઊભા કરી દેશે

live in partner murder cases

છેલ્લા 10 મહિનામાં મોટા શહેરોમાં લીવ ઈન પાર્ટનરની ઘાતકી હત્યાના 7 કેસ બન્યાં છે જેનાથી યુવતીઓએ ચેતવા જેવું છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ