કંપનીની સદ્ધરતા / પોલિસી ધારકો આનંદો ! LICને થઈ પૈસાની છૂટ, એક વર્ષમાં થયો રેકોર્ડબ્રેક 35,997 કરોડનો નફો

LIC records multi-fold increase in net profit to Rs 35,997 crore for FY 2022-23: Filing

જાહેર ક્ષેત્રની સૌથી મોટી વિમા કંપની એલઆઈસીને નાણાકીય વર્ષ 2022-23માં ચોખ્ખા નફા પેટે 35,997 કરોડની રકમ મળી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ