તમારા કામનું / આટલા સમયમાં બદલી કાઢો તમારું ટૂથબ્રશ અને સ્લીપર્સ, નહીંતર થશે આ નુકસાન

know when you should replace your daily things and cosmetic

આપણા દરેકના ઘરમાં રોજિંદા વપરાશમાં અમુક ચીજ વસ્તુઓનો ઉપયોગ થતો રહે છે. પરંતુ જો તેને બદલવામાં ન આવે તો તે ગંભીર નુકસાન પણ કરી શકે છે. ટૂથબ્રશ, સ્લીપર્સ, હેર બ્રશ, હેર સ્ટ્રેટનર કે પછી તકિયો આ દરેકને અમુક સમય બાદ બદલી લેવા જરૂરી છે. નહીં તો તમે મુશ્કેલીમાં મૂકાઈ જશો.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ