તમારા કામનું / સાવધાન : ગેસ સિલેન્ડર લેતા પહેલા આ અચૂક ચેક કરજો નહીંતર..

know how to check expiry date of lpg gas cylinder to prevent from blasting

શું તમને ખબર છે કે તમારા રાંધણ ગેસના સિલેન્ડરની પણ એક્સપાયરી ડેટ હોય છે. જો નથી જાણતા તો અમે તમને બતાવીએ કે તેની એક્સપાયરી ડેટ ક્યાં હોય છે અને તેને કેવી રીતે ચેક કરી શકાય. એક્સપાયરી ડેટ વાળો સિલેન્ડર ખતરનાક હોય છે. જેથી તમારા ઘરે આવનારા સિલેન્ડરની એક્સપાયરી ડેટ ચેક કરી લો આ રીતે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ