જીવનદાન / ભણવામાં પહેલા નંબરે આવ્યો જતાં જતાંય 6 જણાનો જીવ બચાવતો ગયો, કેરળના 10ના ટોપરે કર્યું અંગદાન

Kerala class 10 topper sarang died in accident, saved the life of 6 people by donating his body

10માં ધોરણમાં ભણતાં એક છોકરાએ બોર્ડની પરીક્ષામાં ટોપ કર્યું પરંતુ રિઝલ્ટ આવે તે પહેલાં તેનું રોડ એક્સિડેન્ટમાં મોત થઈ ગયું. માતા-પિતાએ તેનું અંગદાન કરી આશરે 6 લોકોની કરી મદદ.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ