ધરપકડ / પેપરલીક કાંડમાં પોલીસને મોટી સફળતા, હેડક્લાર્ક પરીક્ષા રદ્દ થવાને લઈને પણ મોટા સમાચાર, સરકારની મોટી કાર્યવાહી શરૂ

Jayesh Patel arrested in paper leak scandal

ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા લેવામાં આવનારી હેડ ક્લાર્ક ભરતીના પેપર લીક કાંડમાં પોલીસને મહત્વની સફળતા મળી છે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ