ટેકનોલોજી / સસ્તી ઈલેક્ટ્રીક કાર લેવા માગતા લોકો માટે ગૂડ ન્યૂઝ, આ કંપની લાવી રહી છે, દમદાર ફિચર્સ

Jayem Neo is likely to launch tata nano electric car

એક જાણીતી કંપની થોડા વખતમાં સસ્તી ઈલેક્ટ્રીક કાર લાવી રહી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ