નિર્ણય / ડ્રૈગન માટે ખરાબ અને ભારત માટે સાર સમાચાર : ચીન છોડી ભારતમાં રોકાણ કરનાર કંપનીઓને આ દેશ આપશે સબસિડી

japan to offer subsidies to japanese manufacturers which shift their manufacturing from china to india

ભારત સાથે દુશ્મની કરવી ચીનને ભારે પડી રહી છે. તેને રોજ બરોજ કોઈને કોઈ ઝટકો લાગતો કહ્યો છે. થોઈલેન્ડ બાદ જાપાનથી તેના માટે ખરાબ સમાચાર છે. જાપાનની સરકારે તેને આર્થિક ઝટકો આપ્યો છે. જાપાન તરફથી કહેવામાં આવ્યું છે કે તે એ જાપાની કંપનીઓને સબસીડી આપશે જે ચીનની જગ્યા ASEAN દેશોમાં પોતાનો સામાન તૈયાર કરશે. દેશોની યાદીમાં ભારત અને બાંગ્લાદેશનું નામ સમાવિષ્ટ છે. સીધા શબ્દોમાં ચીન છોડી ભારતમાં આવનાર કંપનીઓને જાપાની સરકાર ઈનામ આપશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ