અરે વાહ! / ISRO અંતરીક્ષમાં ફરી રચશે ઈતિહાસ, મિશન પૂરું થયા બાદ ખુદને જ 'ખાઈ જશે' રૉકેટ

isro working on 46 futuristic technologies that can beat even star trek imaginations

પોતાને જ ખાઈ લેનાર રોકેટથી માંડીને સેટેલાઈટ પોતે જ પોતાને નષ્ટ કરી નાંખવા અને રોકેટ પોતે જ પોતાની સમસ્યા ઉકેલી લે જેવી ટેક્નીક પર કામ કરી રહ્યું છે ઈસરો.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ