ના હોય / શું વેક્સિનના બીજા ડોઝની જરૂર જ નથી? કોરોનાના રસીના ડોઝને લઈને ફરી કરવામાં આવશે સ્ટડી

Is there a need for a second dose of vaccine? Corona vaccine doses will be re-studied

કોરોના વેક્સિનના બે ડોઝને લઈને ફરી કરવામાં આવશે સ્ટડી

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ