મોટી ખુશખબર / મોંઘવારીમાં 5.30 ટકાનો ઘટાડો, તમારા રસોડામાં વપરાતી આ વસ્તુ થઈ 11 ટકા સસ્તી

Inflation has dropped by 5.30 percent, making your kitchen items 11 per cent cheaper

કોરોના કાળ વચ્ચે સામાન્ય માણસ અને સરકારને ફુગાવાના મોરચેથી સારા સમાચાર મળ્યા છે. દેશમાં ઓગસ્ટ 2021માં રિટેલ ફુગાવવાનો દર 5.30 ટકા પહોંચ્યો   

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ