ગજબ સ્પીડ / Video: ગજબ હોં બાકી! મશીન કરતાં તો દાદાની સ્પીડ વધારે, રેલકર્મીના વીડિયોએ સોશ્યલ મીડિયા માથે લીધું

indian railways train ticket self service kiosk machine twitter viral video trending

રેલવે સ્ટેશન પર હાલમાં મશીન દ્વારા ટિકિટ મળવા લાગી છે. પરંતુ જાણકારીના અભાવે લોકો મશીનમાંથી ટીકિટ મેળવી શકતા નથી. એક વૃદ્ધ શખ્સે લોકોને ત્યારે હેરાન કર્યા જ્યારે મશીનમાંથી ખૂબ જ ઝડપથી ટીકિટ કાપીને મુસાફરોને ચોંકાવી દીધા.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ