ભારતીય પોસ્ટ / સરકારનો આદેશ: પોસ્ટના બચત ખાતામાં મિનિમમ આટલા રૂપિયા રાખજો, નહીંતર લાગશે આટલો ચાર્જ

indian post office Government orders minimum 500 rs amount savings account

ભારતીય ટપાલ વિભાગના ગાંધીનગર ડિવિઝનના સિનિયર સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ ઓફ પોસ્ટ ઓફિસિસની યાદીમાં જણાવ્યા અનુસાર પોસ્ટ બચત ખાતા ધારકે પોતાના બચત ખાતામાં લઘુતમ જમા રાશિ રૂપિયા 500 જાળવી રાખવી પડશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ