તમારા કામનું / ચાર્જરની સૌથી મોટી સમસ્યા દૂર કરવાની તૈયારીમાં સરકાર! આ કંપનીના ફોન પર પડશે સૌથી વધારે અસર

indian government now introduce only two type of charging point for smartphone

સરકાર માત્ર બે પ્રકારના ચાર્જ લાવવા પર વિચાર કરી રહી છે. એટલે કે ભારતમાં તમને બે જ પ્રકારના ચાર્જિંગ પોર્ટ જોવા મળશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ