આવ રે..આવ / જો હવે વરસાદ ન આવે તો? ખેડૂતો ચિંતાતૂર છે ત્યારે જાણો કેવી રીતે આવશે ખેતરોમાં પાણી

Increased difficulty for farmers due to lack of rain

ખેંચાતા વરસાદ... સુકાતા ડેમ અને તરસતા જીવન અંગે. આપણે જાણીએ છીએ કે, જળ છે તો જ જીવન છે, કારણ કે, પાણી વીના તો આ પૃથ્વી પર કાંઈ શક્ય જ નથી.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ