ચોંકાવનારી બાબત / બાપ રે! છેલ્લાં 5 વર્ષમાં ગુજરાતના આ જિલ્લામાં 20,310 બાળકો કુપોષિત! દર વર્ષે થાય છે કરોડોનો ખર્ચ

In the last 5 years 20,310 children were reported as malnourished in this district of Gujarat

કુપોષણ ઘટાડાવા સરકારની અનેક યોજનાઓ વચ્ચે રાજકોટ જિલ્લામાં કુપોષિત બાળકોની સંખ્યામાં વધારો થયો છે. જિલ્લામાં છેલ્લા 5 વર્ષમાં 20,310 કુપોષિત બાળકો નોંધાયા છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ