સંઘપ્રદેશ / સેલવાસમાં આવેશમાં આવી ગયેલી માતાએ પુત્રીને ઝેર પીવરાવી, કર્યો આત્મહત્યાનો પ્રયાસ, પછી શું થયું

In Selvas, enraged mother poisoned her daughter, attempted suicide, then what happened

સેલાવાસની માતા બની કુમાતા. ત્રણ વર્ષીય પુત્રીને ઉંદર મારવાની દવા પીવરાવી, પોતે પણ કર્યો આત્મહત્યાનો પ્રયાસ. પુત્રીનું મોત, માતા સારવાર હેઠળ. પુત્રીના મોત પર બેહદ પસ્તાવો.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ