અનોખી પરંપરા / દાહોદના આ સ્થળે મુરાદ પુરી કરવા અંગાર પર ચાલે છે મહિલાઓ, જાણો શું છે ''ચુલનો મેળો''

In Raniyar village of Dahod, women walk on embers to fulfill their wishes

દાહોદ જિલ્લામાં રણિયાર ગામે ધૂળેટીના દિવસે અંગારા પર ચાલવાની અનોખી પરમપરા જેને લોકો ''ચુલનો મેળો'' તરીકે ઓળખે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ