આક્રોશ / વાયદો પાળી બતાવો સાહેબ! LRD વેઇટિંગ ઉમેદવારની ભરતી મામલે ઉમેદવારો દ્વારા ન્યાય યાત્રા રેલી, જો પરિણામ નહીં આવે તો ....

In case of recruitment of LRD Waiting candidate planning of Justice Yatra Rally by the candidates

ગાંધીનગરમાં LRD વેઇટિંગ ઉમેદવારની ભરતી મામલે ઉમેદવારોએ ન્યાય યાત્રા રેલીનું આયોજન કર્યું છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ