ફાયદો / ગુજરાતના NFSA કાર્ડ ધારક માટે મહત્વનો નિર્ણય, તુવેરદાળની કિંમત નક્કી કરાઇ, 70 લાખ પરિવારને મળશે લાભ

Important decision for NFSA card holder of Gujarat, price of Tuvardal fixed at Rs. 50 per kg

રાજ્યના NFSA કાર્ડ ધારક એવા ૭૦ લાખ પરિવારોને હવે રૂ. ૫૦ પ્રતિ કિલોના ફિક્સ ભાવે તુવેરદાળ મળશે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ