ક્રિકેટ જ્ઞાન / ક્રિકેટમાં નવા બોલ અને જૂનાં બોલનું મહત્વ શું છે? ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં શમી અને એન્ડરસન જેવા બોલર્સને કેવી રીતે મળે છે ફાયદો?

importance and effects of new ball and old ball in cricket how new ball changes game

ક્રિકેટની રમતમાં બોલનાં આધારે બાજી પલટાઈ જતી હોય છે. નવા કે જૂનાં બોલનાં કારણે રમતનાં પરિણામ પર પણ અસર થતી હોય છે. આજે તમને જણાવીએ ક્રિકેટ બોલનું આ સાયન્સ.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ