માવજત / કોરોનાકાળમાં વારંવાર હાથ ધોવાથી ડ્રાય થઇ ગયા છે, તો અપનાવો આ 5 ટિપ્સ 

If you are dry from frequent hand washing during the coronary period, follow these 5 tips

કોરોના વાયરસની જ્યારથી એન્ટ્રી થઇ છે ત્યારથી દરેકના બેગમાં અને આસપાસ સેનીટાઇઝર રહેવા લાગ્યુ છે સાથે જ વારંવાર હાથ ધોવાને કારણે હાથ ડ્રાય થઇ ગયા હશે. તો આ 5 ટિપ્સ દ્વારા તમારા હાથને મુલાયમ બનાવી દો. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ