આસ્થા / લગ્ન થવામાં અડચણ આવી રહી છે? તો વસંત પંચમીના દિવસે આ રીતે કરો કામદેવ-રતિની પૂજા

If there is a problem in getting married or there are quarrels in married life, then do this small remedy on the day of...

જો તમારા વૈવાહીક જીવનમાં ખુશાલી અને શાંતિ નથી રહેતી અને હંમેશા લડાઈ-ઝઘડાનો માહોલ રેહતો હોય કે લગ્ન થવામાં વાર લાગી રહી હોય તો વસંત પંચમીના દિવસે કામદેવ-રતિની આ રીતે કરો પૂજા.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ