નિવેદન / અરે, પેટ્રોલ 200નું થશે તો ટ્રિપલ સવારી બેસવા દઇશું, બસ: ભાજપ નેતાએ જુઓ એવું શું કહ્યું કે લોકોએ કર્યા ટ્રોલ 

if petrol is 200, we will allow triple riding, just: look at what the BJP leader said that people did trolls

પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં થયેલા વધારાને લઈને ભાજપના ઘણા નેતાઓએ વિચિત્ર નિવેદનો આપ્યા છે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ