વ્રત / નવરાત્રીમાં અધવચ્ચે જ જો ભૂલથી તૂટી જાય વ્રત, તો અપનાવો આ 5 ઉપાય

if fast breaks by mistakes then must follow these tips in Navaratri

જો તમે નવરાત્રીમાં માં દુર્ગાંનાં વ્રત કરવામાં ક્યાંક ચૂક થઇ હોય કે વ્રત ટૂટ્યો હોય તો ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. આ ધર્મ સંકટથી બચવા માટે તમે કેટલાક ઉપાય કરી શકો છો.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ