ઓટો / Hyundai ની આ કાર જો તમે ખરીદી છે તો આ ન્યૂઝ ખાસ વાંચી લેજો, નીકળી ખામી

Hyundai recalls Grand i10, Xcent with factory-fitted CNG kits

CNG ફિલ્ટર અસેમ્બલીમાં ખામીના કારણે હુન્ડાઈ ( Hyundai )એ પોતાની 16,409 ગાડીઓને પાછી મંગાવી છે. કંપનીના આધારે Grand i10 અને Xcentના કુલ 16,409 CNG મોડલ્સ પાછા મંગાવવામાં આવ્યા છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ