તમારા કામનું / સેવિંગ એકાઉન્ટ સાથે જોડાયેલી આ માહિતી વિશે તમને ખબર છે? જાણો કેટલા બેલેન્સ પર લાગે છે ટેક્સ

how much of your account balance is tax free and taxable in a year savings account rules

સામાન્ય રીતે સેવિંગ્સ એકાઉન્ટમાં જમા કરવામાં આવતી રકમની કોઈ લિમિટ નથી હોતી. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ