કોરોમંડલ એક્સપ્રેસ / મળી ગયું કારણ કેમ થઈ ઓડિશા ટ્રેન દુર્ઘટના? પ્રારંભિક તપાસ રિપોર્ટ જાહેર, એક ભૂલ અને 278 લોકોના મોત

How coromendal train interlocking system failed? what is the reason behind it

રિપોર્ટ અનુસાર ઈંટરલોકિંગ સિસ્ટમ લૂપ લાઈન સેટ હતી અને સિગ્નલ ગ્રીન થવાને કારણે ટ્રેન આગળ વધી હતી.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ