નવો નિયમ / હવે લર્નિંગ લાયસન્સ માટે RTO સુધી લાંબુ નહીં થવું પડે, ગામડાંના લોકોને સૌથી વધુ ફાયદો

How Can We Apply Learning Driving License in Gujarat

CM રૂપાણીએ પત્રકાર પરિષદ કરી જાહેરાત કરી છે કે કાલથી અર્થાત્ તા. 15 નવેમ્બર 2019થી લર્નિંગ લાયસન્સ ( ડ્રાઈવિંગ) માટે RTO જવાની જરૂર નથી આપણાં ગામ કે શહેરની નજીકના ITI (ઈન્ડસ્ટ્રિયલ ટ્રેનિંગ સેન્ટર) તથા પોલિટેકનિક કોલેજ (ડિપ્લોમાં કોલેજ) માંથી જ નીકળી જશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ