ઉપાય / ઉનાળામાં લૂ લાગી જાય તો કરો આ ઘરેલૂ ઉપચાર

To help prevent heat exhaustion or heatstroke

ઉનાળો શરૂ થઇ ગયો છે. દિવસે દિવસે ગરમીના તાપમાનમાં વધારો થઇ રહ્યો છે. ત્યારે લૂ લાગવાના ઘણા કેસ બહાર આવે છે. આજે અમે તમને કેટલાક લૂ થી બચવા માટેના ઘરેલૂ ઉપચાર જણાવીએ છીએ.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ