કડક નિયમો / આ શહેરમાં વ્હીકલમાં પાછળ બેસનારાઓ માટે પણ હેલમેટ અનિવાર્ય, રૂ.500ના દંડથી લઈને લાયસન્સ રદ્દ કરવા સુધીની સજા

Helmets are also mandatory for vehicle occupants in this city, with fines ranging from Rs.500 to license revocation.

મુંબઈ ટ્રાફિક પોલીસની નજર હવે ટુ-વ્હીલર ચાલકો ઉપર કડક રીતે જોવા મળશે, હવેથી પાછળ રાઈડ કરી રહેલ વ્યક્તિએ પણ પહેરવું પડશે હેલ્મેટ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ