હેલ્થ ટીપ્સ / સમગ્ર વિશ્વમાં વધ્યો હાર્ટ એટેકથી થતો મૃત્યુઆંક: યુવાનો થઇ રહ્યાં છે સૌથી વધુ શિકાર? જાણો બચવાના ઉપાયો

Heart attack death toll rises across the world: Are young people the biggest victims? Learn how to survive

હાર્ટ એટેકના લક્ષણોને સમયસર નથી ઓળખી શકાતા અને તેના કારણે તેમને હાર્ટ એટેક આવવાની સંભાવના વધી જાય છે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ