હેલ્થ / સાવધાન! પ્લાસ્ટિકની સ્ટ્રોથી જ્યૂસ પીતા હોવ ચેતી જજો, થાય એટલે નુકસાન કે જાણીને થઈ જશો સ્તબ્ધ

health care do not use plastic straw to drink anything

આપણા શરીર માટે પ્લાસ્ટિક હાનીકારક છે ત્યારે આપણે રોજીંદા જીવનમાં ઘણા પ્લાસ્ટીકનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, તેમાંથી આપને આજે પ્લાસ્ટિકની સ્ટ્રોના ગેરફાયદા જોઈએ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ