નિર્ણય / હર્ષ સંઘવીની જાહેરાત : હેડક્લાર્ક પરીક્ષા આ વિદ્યાર્થીઓ નહીં આપે શકે, માર્ચ મહિનામાં લેવાશે ફરીથી

Head Clerk Exam Paper Leak 70 students will not be able to take the exam

હેડ ક્લાર્કની પરીક્ષા રદ્દ કરવાનો રાજ્ય સરકારનો નિર્ણય. માર્ચમાં ફરી લેવાશે પરીક્ષા. પેપર ખરીદનાર 70 વિદ્યાર્થીઓ નહીં આપી શકે પરીક્ષા

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ