ભારે કરી / યુટ્યુબમાં જોઈને કરી પોતાનાં જ નાકની સર્જરી, એવો બફાટ કર્યો કે થયો હોસ્પિટલ ભેગો

He performed his own nose surgery after watching YouTube, pretending to go to the hospital

યુટ્યુબ પર વિવિધ વસ્તુઓના ટ્યુટોરિયલ્સ જોતાં સમયે નાકની સર્જરીનો વિડીયો જોઈ યુવકે પોતાના નાકની જ સર્જરી કરી નાખી, બાદમાં પહોંચ્યો હોસ્પિટલ 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ