બીજા તબક્કાના મતદાનમાં બાકી સમય

14
Hours
49
Minutes

12:00 વાગ્યા સુધીમાં

24 % મતદાન નોંધાયું 

ગુજરાતમાં બીજા તબક્કાનું મતદાન | બપોરના 12 વાગ્યા સુધીમાં સરેરાશ 24% મતદાન, સૌથી વધુ છોટા ઉદેપુર જિલ્લામાં 28% મતદાન નોંધાયું, સૌથી ઓછુ મહિસાગર જિલ્લામાં 22% મતદાન નોંધાયું

બેંક ઑફર / HDFC બેંક ગ્રાહકોને મોટી ભેટ, આ સ્કીમના લાભ મળશે માર્ચ 2023 સુધી

HDFC bank special fixed deposit scheme for senior citizens extended

HDFC બેંકે 18 મેં 2020નાં રોજ સીનિયર સિટીઝન કેયર સ્કીમને લૉન્ચ કરી હતી. જેના ફાયદા ગ્રાહકોને માર્ચ 2023 સુધી મળી શકે છે. આ સ્કીમમાં બેંક 5થી 10 વર્ષની FD પર વાર્ષિક 6.5% નાં વ્યાજદરે ઑફર આપી રહી છે. જે સામાન્ય નાગરિક ગ્રાહકોથી 0.75% વધુ વ્યાજદર છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ